Frivillig

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg


Frivillig i KSA

Som frivillig er du en meget værdifuld person, da du kommer til at hjælpe socialt udsatte mennesker. Derfor ønsker vi, at

•  du oplever, at du er en del af et fællesskab, hvor vi gør en forskel for socialt udsatte

•  du oplever at være en del af et meningsfuldt arbejde, hvor vi giver udsatte mennesker håb om nye muligheder

•  du får mulighed for at bruge dine evner og kompetencer i dit frivillige engagement

•  du får erfaringer og bliver udviklet menneskeligt og måske fagligt

•  du får medindflydelse og føler dig værdsat og respekteret

•  du får nye kontakter og venskaber, hvis du har lyst

•  du oplever hvad kristendom og diakoni betyder i praksis


Vi vil gøre vores bedste for, at det er en god oplevelse at være frivillig. Det forudsætter et tillidsfuldt forhold, hvor vi også har følgende generelle forventninger til dig:

•  At du er loyal over for vores formål og kristne livsholdning. Det er ikke et krav, at du tror på Gud og går i kirke. Vi forventer, at du viser respekt for de mennesker, vi ønsker at hjælpe og for de andre frivillige. Vi forventer en pæn omgangstone, og at du taler positivt om netværket.

•  Vores arbejde bliver bedst, hvis vi alle er åbne og ærlige omkring, hvad vi kan og ikke kan. Vi forventer, at du er realistisk i forhold til egne muligheder og kræfter, så du ikke påtager dig opgaver, du ikke kan magte, og du siger til, når du har brug for hjælp.

•  Vi forventer, at du viser respekt overfor de mennesker, du hjælper. Det indebærer bl.a., at du blot udfører det frivillige arbejde, du kommer for. Hvis de selv lægger op til det, kan du godt fortælle om Gud og din tro på ham, hvis du kan og har lyst. Det er vigtigt, at vi ikke udnytter situationen.

•  Vi står stærkt, når vi samarbejder. Vi forventer, at du viser evne og vilje til samarbejde med andre frivillige. Vi ønsker en kultur, hvor vi viser interesse og omsorg for hinanden, hvor vi taler til hinanden, ikke om hinanden.

•  Du bestemmer selv, hvor meget tid du kan bruge i arbejdet.


Sådan støtter vi dig

Vi ønsker at skabe gode rammer omkring det frivillige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at have en god løbende dialog. For at sikre et godt samarbejde indebærer det følgende at være frivillig i Kirkernes Sociale Arbejde:


Intro-samtale: Når du starter som frivillig kommer du til en introduktionssamtale. Samtalen har til formål at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver grundigt afstemt, at du får en grundig introduktion til dine opgaver som frivillig, at rammer og vilkår bliver afklaret, og at der bliver skabt grobund for et godt og tillidsfuldt samarbejde.


Supervision: Der vil løbende være mulighed for individuel supervision. Men der bliver også inviteret til gruppesupervision.


Frivillig-møder og kurser: Indimellem bliver du inviteret til frivilligmøder og/eller kurser i forhold til det område, du arbejder indenfor.


Download:  Håndbog til Frivillige i KSA (pdf-fil)

                   Folder til frivillige (pdf-fil)


Se også 'Råd og regler'.