Fortrolighedspolitik

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg


Fortrolighedspolitik

24. maj 2018


Fortrolighedspolitik for Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg /Blå Kors.

Hent fortrolighedspolitikken som PDF-fil her.


Blå Kors Danmark bestræber sig på at sikre, at vores samarbejde med medarbejdere (tidligere og nuværende), frivillige, brugere, medlemmer, bidragsydere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser i øvrigt foregår på en hæderlig måde. Dette gælder også for vores behandling af de personoplysninger om nævnte grupper, som vi er i besiddelse af eller indhenter. Vi bestræber os på at beskytte de personoplysninger, vi er i besiddelse af, og træffer visse forholdsregler for at sikre, at disse oplysninger er sikre og korrekte, - urigtige oplysninger rettes, når de konstateres.


Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Blå Kors Danmark bruger og beskytter de informationer, som du giver os, og hvad du kan forvente, når Blå Kors Danmark indsamler personlige informationer om dig.

Blå Kors Danmark behandler data i overensstemmelse med Persondataforordningen 2016/679 af 27. april 2016 samt databeskyttelsesloven vedtaget af Folketinget den 17. maj 2018. Vi gør desuden alle bestræbelser for, at dit privatliv er beskyttet online.


Behandling af oplysninger kan ske på en række forskellige grundlag (hjemmel). Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – det gælder f.eks. ved forpligtelseserklæringer/gavebreve og ansættelser. I nogle tilfælde er samtykke nødvendigt f.eks. når vi behandler særligt følsomme oplysninger så som indhentning af straffe- eller børneattest. I så tilfælde sker behandling udelukkende på baggrund af samtykke. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.


Denne fortrolighedspolitik vedrører informationer, vi indsamler om:

    Besøgende på vores hjemmeside

    Medlemmer

    Bestyrelsesmedlemmer

    Bidragsydere

    Brugere

    Frivillige

    Jobansøgere og vores nuværende medarbejdere

    Kunder

    Leverandører

    Samarbejdspartnere

    Forretningsforbindelser


Formålet med anvendelsen af dine personoplysninger Afhængig af din relation til Blå Kors Danmark anvender vi dine personoplysninger til flere forskellige formål.

Vi anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen. Formålet er afgørende for, hvilke typer data om dig, der er relevant for os. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til formålet. Vi registrerer almindelige personoplysninger som stamdata, kontaktoplysninger, indmeldelsesdato, donationer, registrerings- og kontonummer til oprettelse af Betalingsservice-aftale – her registrerer vi dit CPR-nummer. Det er kun de medarbejdere i Blå Kors Danmark, der i arbejdsøjemed har behov for kendskab til dine personoplysninger, der har adgang til oplysningerne.


Besøgende på vores hjemmeside

Når du besøger www.blaakors.dk , subdomæner og øvrige hjemmesider under organisationen Blå Kors

Danmark, vil teknologisk sporing automatisk optage informationer om dit besøg. Den indsamler dog ikke

personlige data. Ifølge Blå Kors deklaration om brug af cookies anvendes cookies til funktionalitet og

trafikmåling f.eks. antal besøgende, hvilket hjælper os til at skræddersy siden og forbedre oplevelsen for

fremtidige besøgende.

Du kan imidlertid vælge enten at acceptere alle cookies, at få besked, når der bruges en cookie, eller at

afvise alle cookies gennem indstillingerne i din internetbrowser. Bemærk, at du ikke vil kunne bruge

tjenester eller aktiviteter, der kræver cookies, hvis du vælger at afvise alle cookies.

Vi sammenkobler ikke de informationer, der indsamles på denne side med personligt identificerbare

oplysninger fra andre kilder.


Kommunikation

Blå Kors Danmark kommunikationsafdeling udsender løbende pressemateriale, foldere og opslag på sociale

medier mm. Blå Kors Danmarks kommunikationsafdeling gør en dyd ud af at overholde alle presseetiske

regler. Det betyder blandt andet, at alle kilder bliver orienteret om, hvor og hvordan de medvirker. I den

forbindelse giver medvirkende samtykke til, at artikler, pressemeddelelser, billeder og video vil blive stillet

til rådighed for danske medier herunder også sociale medier og hjemmesider. Når det gælder kilder under

18 år indhentes der altid tilladelser fra forældre eller værge. Det er muligt at indgå særlige aftaler om

anonymitet.


Vi gemmer udvalgte fotos og eller videoklip som en løbende dokumentation af Blå Kors Danmarks historie.

Hvis kilder eller medvirkende ønsker at billeder skal slettes, vil det være muligt ved skriftlig henvendelse på

mail.


Som en særlig service kan man på vores (Blå Kors) hjemmeside anmode om at få tilsendt nyhedsmail eller en elektronisk version af vores medlemsblad. Her tilmelder man sig med mailoplysninger. I den forbindelse

opbevarer vi mailadressen indtil en evt. framelding. Ved framelding bliver alle personhenførbare data

slettet. Samme fremgangsmåde gør sig gældende, hvis man vælger at abonnere på vores medlemsblad

elektronisk.

Hvis man vælger at abonnere på vores medlemsblad og modtage det med posten, opbevarer vi

postadressen elektronisk, indtil ordningen bliver frameldt. Herefter bliver alle personlige data slettet.


Oplysninger om medlemmer

Er du medlem hos os anvender vi dine oplysninger til at administrere dit medlemskab og til at kunne sende

dig nødvendig information.


Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer

Er du bestyrelsesmedlem i Blå Kors eller en af Blå Kors’ afdelinger anvender vi dine oplysninger til at

kommunikere med dig.


Oplysninger om bidragsydere

Er du bidragsyder hos os anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dine indbetalinger

og til at kunne sende dig nødvendig information.

Vi anvender også dine personoplysninger til at kunne indberette dit bidrag til SKAT således, at du evt. kan

opnå et skattefradrag. Dit bidrag vil derfor fremgå af din årsopgørelse. Hertil anvender vi CPR-nummer.

Oplysninger om bidrag opbevares i det kalenderår, hvor bidraget er givet + 5 år.


Oplysninger om brugere

Er du bruger på en af vore enheder kommer vi i besiddelse af en del viden om dig, som gør det muligt for os

at give dig den bedst mulige hjælp til at løse dine problemer. Det er både stamoplysninger og viden om din

historie og aktuelle problemer og dit behandlingsforløb. Vi beder dig i nogle tilfælde også om tilladelse til at

kontakte dig, når du ikke længere er bruger på et Blå Kors-tilbud; dette er for at kunne undersøge

betydningen af vores arbejde på længere sigt. Vi opbevarer oplysninger om dig i op til 5 år (i nogle tilfælde

længere); dette er både af hensyn til eventuel genoptagelse af et behandlingsforløb/genindskrivning og af

hensyn til statistik og forskning.


Oplysninger om frivillige

I Blå Kors Danmark skelner vi ikke mellem lønnede medarbejdere og frivillige medarbejdere. Se

nedenstående.


Oplysninger om jobansøgere og medarbejdere

Er du jobansøger anvender vi dine personoplysninger til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af

dig, herunder evt. til indhentning af referencer. De personlige oplysninger som vi har i forbindelse med

jobansøgere opbevares i 90 dage.

I forbindelse med rekruttering kan vi anmode dig om at deltage i test. Testen gennemføres kun med dit

samtykke, og testen slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsprocessens afslutning.

I forbindelse med ansættelse i Blå Kors Danmark kan vi anmode dig om at indsende din straffeattest og

børneattest. Straffeattesten og børneattesten behandler vi udelukkende på baggrund af dit samtykke.

Er du nuværende eller tidligere medarbejder behandler vi dine personoplysninger til at kunne administrere

dit ansættelsesforhold. Oplysninger om fratrådte medarbejdere opbevares i 5 år fra fratrædelsesåret.


Oplysninger om kunder

Er du kunde hos os anvender vi dine personoplysninger til at kommunikere med dig og til at kunne

håndtere administration af kundeforholdet til dig, herunder udføre dine ordrer.


Oplysninger om leverandører, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser

Er du leverandør, samarbejdspartner eller forretningsforbindelse med Blå Kors Danmark anvender vi dine

personoplysninger til at kunne kommunikere med dig og til at kunne håndtere administrationen af vores

relation, herunder f.eks. overføre betalinger m.m.


Videregivelse, korrektion og sletning af dine personoplysninger

Blå Kors Danmark kan videregive dine personoplysninger til afdelinger inden for organisationen og eksterne

leverandører, som handler på vegne af Blå Kors Danmark. Blå Kors Danmark vil imidlertid ikke sælge eller

udleje dine personoplysninger.

Vi videregiver også dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere såsom SKAT og Nets. Når vi er

dataansvarlige, er kravene til behandling af personoplysninger defineret af os i en skriftlig

databehandleraftale. I de tilfælde, hvor videregivelse kræver et samtykke fra dig, indhenter vi samtykket

inden behandling af dine personoplysninger.


Du kan have ret til at få adgang til de personoplysninger, Blå Kors Danmark er i besiddelse af, og til at få

dem rettet, hvis de er forkerte.

Dine personoplysninger bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var

grunden til vores indsamling, vores behandling og vores opbevaring af dine data.


Sikkerhedsforanstaltninger

Blå Kors Danmark arbejder efter Blå Kors IT sikkerhedsregler og Blå Kors vejledning om adfærd og IT

sikkerhed. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at

blive offentliggjort, tilintetgjort og mod uvedkommendes adgang og kendskab til dem.


Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig elektronisk eller i et register i øvrigt.

Du har også ret til at få oplyst, hvordan vi opbevarer og behandler dine oplysninger, samt hvor længe

oplysningerne behandles, med hvilket formål oplysningerne er registreret, og hvor oplysningerne stammer

fra. Du har også ret til at forlange kopi af alle oplysninger. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til

andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

For at få indsigt i dine oplysninger skal du sende en mail til Blå Kors Danmark på bkd@blaakors.dk


Retten til sletning

Retten til sletning indebærer, at du – med visse undtagelser – har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Hvis der imidlertid er en saglig grund til, at Blå Kors Danmark beholder oplysningerne, kan du ikke kræve

oplysningerne slettet. Hvis du f.eks. har en fast bidragsaftale, kan de nødvendige oplysninger for aftalens

opretholdelse ikke slettes.


På grund af reglerne i bogføringsloven gemmes bidrag i 5 år plus indeværende kalenderår. Blå Kors

Danmark er også forpligtet på at indberette bidrag til SKAT. Det samme gør sig gældende i forbindelse med

et ansættelsesforhold.


Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af Blå Kors Danmark, skal vi opbevare den information,

således at vi ikke efterfølgende kontakter dig.


Klageadgang

Datatilsynet fører tilsyn med, at offentlige myndigheder, private virksomheder med videre behandler

personoplysninger i overensstemmelse med EU’s persondataforordning og national persondatalovgivning.

Såfremt du er af den opfattelse, at Blå Kors Danmark behandler oplysninger om dig i strid med

lovgivningen, skal du i første omgang kontakte Blå Kors Danmark, hvor vi vil tage stilling til din henvendelse.

Hvis du efterfølgende fortsat mener, at Blå Kors Danmark behandler dine oplysninger i strid med

lovgivningen kan du henvende dig til Datatilsynet.


Blå Kors Danmark har ikke udpeget en Data Protection Officer (databeskyttelsesrådgiver).