Om KSA

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg


Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

Vi er et netværk af kirker og menigheder (se 'Hvem står bag?') tilknyttet Evangelisk Alliance i Silkeborg og omegn, der på trods af forskelle ønsker at række Guds kærlighed til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. Netværket ledes af en styregruppe på 4 valgt blandt tovholderne fra tilknyttede kirker og menigheder. Geografisk er arbejdsområdet Silkeborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en del af netværket og er netværkets juridiske enhed.


Formålet:

•  at inspirere kirker / menigheder til diakoni

•  at formidle konkret diakonalt arbejde


Vision:

•  at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker,

   der kæmper med livet

•  at formidle Guds kærlighed til mennesker


Grundlag:

Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn.

Vi giver blot det videre, vi selv har modtaget.

Kristi kærlighed er således både udgangspunkt, forbillede og drivkraft i vores arbejde.

Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er skabt af Gud og dermed unikt, og at Gud ønsker at møde den enkelte med sin kærlighed og tilgivelse. Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og ethvert menneske har altid krav på at blive respekteret som medmenneske.

Vi tjener gennem praktisk hjælp og omsorg uden krav til medborgeren. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.


Organisation:

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se 'Kontakt') i samarbejde med styregruppen, bestående af fire medlemmer valgt blandt de tilknyttede kirker og menigheder. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

Se 'Retningslinjer for ledelsesstrukturen i Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg' her (pdf-fil)

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. Se Frivilligcentrets hjemmeside.