Skip to main content

Økonomisk Rådgivning

Midlertigt lukket for nye ansøgere 

Pga. lang ventelisten er der lukket for nye ansøgere indtil oktober 2024.

Har du økonomiske bekymringer, lav indkomst og har mistet overblikket over din økonomi. Så hjælper vores frivillige økonomiske rådgivere, med overblik  i privatøkonomiske forhold.

Vi kan hjælpe med:

 • At skabe overblik over din økonomi
 • At udarbejde et budget over dine indtægter og udgifter
 • At udarbejde en oversigt over din gæld
 • At kontakte kreditorer, bank, Skat mv.
 • At ansøge om gældganering
 • At prioritere dine udgifter, hvis ikke der er penge til det hele
 • At give ideer til en bedre udnyttelse af dit rådighedsbeløb
 • At give værktøjer og kompetencer til at styre din egen økonomi

Gældrådgivningen foregår i samarbejde med Blå Kors Danmark, herfra udfylder du ansøgningsformularen – og så hører du snarest fra os.

Rådgivning foregår i samarbejde med 
 • Lukket indtil oktober

Økonomisk Selvhjælp

Har du mod på selv at skabe overblik over din økonomi, kan du klikke på ”Økonomisk førstehjælp” nedenstående for en udskriftvenlig fil, vejledning eller følge de fem trin nedenfor. Økonomisk førstehjælp pdf 

5 trin til hvordan du kommer igang

 

Trin 1 Bryd tabuet

Dårlig økonomi påvirker næsten altid ens velbefindende negativt – psykisk og fysisk. Man kan ligefrem blive syg af det! Det kan også gøre det vanskeligt at fokusere på andre vigtige ting, som fx uddannelse og job m.v. Det værste du kan gøre, er at lade stå til. Det gør kun ondt værre. Tal eventuelt med en, du har tillid til om dit problem. Det letter, og måske kan personen også hjælpe dig med selv at komme igang med at finde overblikket gennem nedenstående trin.

Trin 2 Skab overblik

Start med at skabe overblik over din økonomi.
Lav en liste over din gæld, og hvad der skal betales hver måned. Gælden kan du sikkert finde omfanget af i rykkerbreve fra kreditorer. Husk også at tjekke e-boks.

På nedenstående link kan du måske også finde gældsposter og beløb du skylder:

www.dininfo.dk. Her kan du se, om du er registreret i RKI og for hvilke beløb

www.skat.dk. Se sidste ”Årsopgørelse” og ”Skatteoplysninger”.

www.kreditstatus.dk/minkreditstatus/. Her indberetter mange banker og finansieringsselskaber deres tilgodehavender.

www.borger.dk. Under ”Økonomi, Skat, SU” / ”Gæld” / ”Når du har gæld” / Vælg Kommune / Klik på ”Start” ud for ”Hvad er min gæld til Kommunen”.

Gæld til Skat (Gældsstyrelsen) kan desværre ikke aflæses direkte i Årsopgørelsen. Her må du ringe på telefon 7015 7304

 

Trin 3 Lav et budget

Budget skama 1  Budget skema 2

Tryk på ovenstående og download

Notér alle dine faste udgifter og indtægter, og sæt dem ind i et budgetskema fordelt over 12 måneder. Her kan kontoudtog fra banken være en stor hjælp. Husk at være realistisk ved vurdering af dine udgifter og indtægter. Afsæt gerne et beløb til uforudsete udgifter. Alle faste betalinger bør tilmeldes betalingsservice. Budgettet bør også kontrolleres mindst én gang om måneden.

Der er 2 skemaer at vælge imellem. Ét med og ét uden budgetkonto. Det kan være en fordel at oprette en budgetkonto, hvor der automatisk hver måned bliver overført et fast beløb til betaling af dine faste udgifter. Du kan også finde hjælp på www.raadtilpenge.dk.

Hvad bruger du dine øvrige penge til?

Ud over et budgetskema med de faste udgifter, kan det være en god idé at finde ud af, hvad du bruger dine øvrige penge til – dit såkaldte rådighedsbeløb. Det giver dig mulighed for at se, hvor der er penge at spare. Du kan enten gemme dine boner og lave et regnskab hver uge, eller bruge apps som fx lommebudgettet.

NB: Snyd ikke dig selv! Tag alle dine udgifter med!

Trin 4 Prioriter

Nu har du oversigt over gæld, udgifter og indtægter. Så skal du prioritere, hvis ikke der er penge til det hele.

Det vigtigste er faste udgifter som:

 • Tag over hovedet
 • Mad på bordet
 • Måske transportudgifter til arbejde

Du skal derfor altid først betale dine boligudgifter (husleje, el, vand og varme) og afsætte et minimumsbeløb til mad m.v. (= dit rådighedsbeløb). Er det svært at få rådighedsbeløbet til at strække over hele måneden, så del det op på ugebasis.

Når der er afsat penge til disse udgifter, bør du som udgangspunkt prioritere gæld til det offentlige frem for private kreditorer. Dette bl.a. fordi Skat i nogle tilfælde har mulighed for at trække en del af din indkomst, før du får den udbetalt. Hvis ikke der er penge til alle kreditorer, kan du kontakte dem og bede om henstand, afdragsnedsættelse og/eller eventuelt rentestop.

Hvis du har tilbudt dine kreditorer det, du har råd til ifølge dit budget, og de ikke vil acceptere tilbuddet, må du erkende, at det ikke er muligt at lave en aftale. Du må derfor stoppe betalingerne indtil bedre tider, uanset hvad de siger eller skriver til dig.

Bliver du eventuelt indkaldt til Fogedretten, skal du dog altid møde op, men du skal ikke acceptere en afdragsordning, som du ikke har råd til, når både dine faste udgifter og dit rådighedsbeløb er på et minimum. Det er naturligvis en selvfølge, at du ikke optager nye lån. Det hjælper ikke at optage lån for at betale af på andre!

Trin 5 Hold fast

Det er naturligvis en selvfølge, at du ikke optager nye lån. Det hjælper ikke at optage lån for at betale af på andre!

 

Har du brug for hjælp ?

Lykkes det dig ikke at få styr på din økonomi med ovennævnte råd, så kan du fx kontakte en sagsbehandler ved Kommunen.

Du er også meget velkommen til at sende en ansøgning om økonomisk rådgivning hos os, hvis du ikke allerede har gjort det.

På følgende hjemmesider er der også hjælp at hente:

www.gaeld.taenk.dk/raadgivning-om-gaeld Forbrugerrådet TÆNK’s gældsrådgivning

www.kfumsoc.dk/projekter/gratis-gaeldsraadgivning KFUM’s gældsrådgivning

www.dinretshjaelp.dk Din retshjælp i Aarhus

 

Tak til vores partner på Økonomisk Rådgivning    med støtte fra


Om Økonomisk Rådgivning

Vores frivillige Rådgivere har mange års erfaring med at arbejde med tal og de hjælper mindst 60 Silkeborgensere. Du kan læse mere om vores tilbud og de standarder, vi arbejder ud fra i følgende rapport.