Skip to main content

Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

Nogle gange er en helt konkret og praktisk håndsrækning den bedste måde at hjælpe på, og der er præcis det, som Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg handler sig om. Vi er Silkeborgs største frivillige aktører bestående af 180 frivillige og et netværk af kirker og menigheder, som sammen ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. 

Vi har årligt kontakt til ca. 2000 voksne og børn.  70% af dem som søger hjælp via vores hjemmeside henvises af  Silkeborg kommunen.

KSA`s Vision:

  • At bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • Gennem næstekærlighed at formidle Guds kærlighed til mennesker

Formålet med kirke Netværket

  • At inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • At formidle konkret diakonalt arbejde

Menneskesyn: 

Vi mener at ethvert menneske er unikt skabt af Gud. Vi anser mennesker som lige-værdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Godt 200 frivillige rækker på forskellige måder praktisk hjælp og omsorg ud. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om fællesskab, og hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation:

KSA ledes af en styregruppe, valgt blandt netværket bestående af tovholderne fra de tilknyttede kirker og menigheder.

Geografisk er arbejdsområdet Silkeborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en del af netværket og er netværkets juridiske enhed.

KSA ledes i det daglige af projektlederen (se Kontakt) i samarbejde med styregruppen. De overordnede beslutninger træffes af netværksmødet, hvor alle de tilknyttede kirker, menigheder og Blå Kors er repræsenteret.

KSA samarbejder med Frivilligcentret i Silkeborg. 
Se Frivilligcentrets hjemmeside.

Hvem står bag:

Disse kirker og menigheder er med i netværket Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg:

i samarbejde med: Blå Kors Danmark  og Silkeborg Kommune

Giv 400 frivillige
hænder en hånd

Et partnerskab med KSA styrker virksomheders CSR-profil og åbner nye netværk blandt de øvrige samarbejdspartnere inden for sporten, kommunen og erhvervslivet.

Læse mere om hvordan du støtter os her.