Skip to main content

Må vi bruge dit netværk

Skrevet d. 6. marts 2024

Medvandrerordningen søger menighedsambassadører

Kender du Gud og hver mand i din menighed? Så passer ambassadørrollen lige til dig.

Vi søger i øjeblikket 10 nøglepersoner fra forskellige menigheder, som ved at stille deres netværk til rådighed kan hjælpe udsatte mennesker i vores by med at finde et støttende medmenneske/medvandrer.

Om Medvandring og Familiehjælp

To gange månedligt henvender en person sig til kirkerne for at følges med et medmenneske gennem en svær livsperiode. I det sidste årti har Silkeborgs menigheder samarbejdet om at imødekomme efterspørgslen. Kirken er blevet et sted, hvor man søger hen for følgeskab, venskab og hjælp til genoprettelse i svære livsperioder. Desværre er matchningen gået i stå på grund af manglende midler til løn. For at genoptage denne vigtige opgave er vi afhængige af frivillige ambassadører som dig.

Hvordan: Som ambassadør modtager du 1-2 gange om måneden en “EFTERLYSNING” af en ny frivillig. Din rolle er ganske enkelt at stille dine øjne og ører til rådighed og frimodigt prikke kommende frivillige fra din menighed og netværk, når du ser et medvandrer-match.

Som frivillig ambassadør kommer du til at indgå i et team af ambassadører fra 10 forskellige menigheder. Du vil få en god introduktion til din rolle og en folder om det at være medvandrer.

Opgaver:

  • At læse 1-2 månedlige EFTERLYSNINGER
  • At overveje om der er nogen, du kan prikke til
  • Måske prikke til nogen
  • At forbinde kommende frivillige medvandrere til indsatsen
  • At deltage i en årlig samling for ambassadører

Vi vurderer, at opgaven tager ca. 2 timer om måneden.

Vil du høre mere, så kontakt Janni V. Lauridsen på mail: jvl@blaakors.dk eller tlf. 911680.