Skip to main content

KSA – i flere byer

Skrevet d. 10. juli 2022

Kirkernes Sociale Arbejde indgik i 2020 i partnerskab med Blå Kors Danmark, om at opstarte KSA Danmark som var tænkt som et diakonalt ressourcecenter, der skulle styrke lokalt samarbejde om det sociale arbejde, i danske kirker og opstarten af nye KSA netværk. 

Ny bevilling til udbredelsen

Med støtte fra Blå Kors Danmark og Borg Fonden, kan man forlænge projektperioden for KSA Danmark et år.

Det glæder både Kurt Sørensen, som er formand i KSA Danmark og Janni V. Lauridsen som er Projektleder i KSA. De ser frem til at fortsætte med at hjælpe nye KSA afdelinger igang og styrke de nationale netværk. Kirkernes Sociale Arbejde Danmark har siden 2020, været i kontakt med ledere fra menigheder i 15 byer og Janni  fortæller:

 

Flere byer går og overvejer KSA

og vi glæder os til med inspiration fra Silkeborg,

Græsted og Århus til at  hjælpe

dem og Ålborg videre

Diakoni – kirkens nye mulighed

Flere steder bliver kirkerne en aktiv medspiller i det lokale omsorgsarbejde. Stigende ensomhed og en større og mere kompleks offentlig sektor, skaber efterspørgsel fællesskab og nærvær. Flere kirker er begyndt at se det som en mulighed for række ud, og velsigne mennesker i udsatte livssituationer. 

 

Jeg tror vi er nået et break point nu her, og det er det, der begejstrer mig. Det er kirkens nye mulighed for at træde ind i diakonien.

Fortæller Kurt Sørensen, der er formand for Kirkernes Sociale Arbejde.

Viden om menighedsdiakoni

Nogle af de største udfordringer for den kirkelige diakonale praksis er manglende viden og samarbejde. Derudover føler mange diakonale ledere sig alene i deres arbejde. Det viser en undersøgelse foretaget af Suell Group. Visionen for KSA Danmark er at give frivillige adgang til viden, ressourcer og lokalt netværk, som udruster kirker til at gøre sig gældende i lokalsamfundet. 

 

KSA samarbejdet gør en forskel i Silkeborg 

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker, der gennem 10 år har arbejdet på at styrke samarbejdet kirkerne imellem, samt samarbejdet med det kommunale. Netværket startede i Silkeborg, hvor Kirkernes Sociale Arbejde har gode erfaringer med organisering af frivillige og samarbejde med det kommunale. Gennem samarbejdet rækker man i Silkeborg ud til mere end 1000 borgere årligt. Og det er en forskel man kan mærke i Silkeborg.

 

”Kirkernes Sociale Arbejde har været til glæde og gavn for Silkeborg Kommune og endnu mere for alle dem de hjælper hver dag. Jeg er sikker på, at mange byer i Danmark vil have stor glæde af et KSA-Netværk i deres kommune.”

Fortæller Johannes Brødsgaard Viceborgmester i Silkeborg Kommune

Fælles ejerskab

Kirkernes Sociale Arbejde er lykkedes med, er et styrket samarbejde mellem kirkerne. Ved at samarbejde og organisere de frivillige ressourcer gennem KSA netværket, er erfaringen at man kan nå ud til flere borgere og gøre en større forskel.

I Århus, Græsted og Silkeborg har KSA været en fælles indgang til det kommunale samarbejde. 

KSA Ålborg starter til august 2022

I Ålborg er man netop nu igang med at konstituere sig, da man fra august 2022 starter KSA i Ålborg. Her ser man også samarbejdet og “den fælles indgang til kommunen” som noget af det man mangler.

KSA Ålborg er det seneste skud i KSA familien og fra august starter Johannes Hansen (tidligere præst i Apostolsk kirke i Ålborg) som Projektleder i KSA Ålborg.

På www.ksa-danmark.dk og Facebook kan du følge arbejdet og læse mere

 

GÅ TIL NYT